برچسب ها

مسئولانی که باید بشنوند و ببینند/ نیازمند احقاق حقمان هستیم

امروز ۲۷ دی‌ماه است و در هوایی سرد عده‌ای مظلوم به‌دنبال احقاق حق از دست رفته خود برای فعالیت مجدد در نهضت سوادآموزی به عنوان آموزش‌دهنده درب سازمان نهضت سوادآموزی کشور ایستاده‌اند تا مسئولان صدایشان را بشنوند و وضعشان را ببینند تا باور کنند هنوز هستند کسانی که در بند قوانین روزی به شکل مصوبه و روزی به شکل شیوه‌نامه سرگردانند.
کد خبر: ۴۰۲۹۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷