دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث در پله 28

دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث در پله 28

بیست و هشتمین شماره از دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

بیست و ششمین شماره از دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده در ایستگاه 73

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده در ایستگاه 73

هفتاد و سومین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» به صاحب‌امتیازی مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) منتشر شد.
برابری مسلمانان و اهل کتاب در دوفصلنامه «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق»

برابری مسلمانان و اهل کتاب در دوفصلنامه «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق»

چهل و دومین شماره از دوفصلنامه «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة منتشر شد.
پاسخ‌های نقضی به شبهات اهل سنت درباره «آیه ولایت» در نشریه «پژوهشنامه کلام»

پاسخ‌های نقضی به شبهات اهل سنت درباره «آیه ولایت» در نشریه «پژوهشنامه کلام»

سیزدهمین شماره نشریه «پژوهشنامه کلام» به صاحب‌امتیازی جامعة‌المصطفی(ص) العالمیة (نمایندگی خراسان) منتشر شد.
فصلنامه «مطالعات تاریخی جهان اسلام» در پله 17

فصلنامه «مطالعات تاریخی جهان اسلام» در پله 17

هفدهمین شماره از فصلنامه «مطالعات تاریخی جهان اسلام» به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد.
مجله پژوهش‌های روانشناسی اسلامی در پله 4

مجله پژوهش‌های روانشناسی اسلامی در پله 4

چهارمین شماره مجله «پژوهش‌های روانشناسی اسلامی» به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة به زیور طبع آراسته شد.
عقل‌گرایی در منابع اخلاقی متأخر شیعه در نشریه «پرتو خرد»

عقل‌گرایی در منابع اخلاقی متأخر شیعه در نشریه «پرتو خرد»

بیستمین شماره نشریه «پرتو خرد» به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة منتشر شد.
پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی در ایستگاه 13

پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی در ایستگاه 13

سیزدهمین شماره از پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی به صاحب امتیازی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة منتشر شد.
1